Сан Пауло Галт тэрэг газрын зураг


Сан Пауло галт тэрэгний зураг. Бүх зураг, Сан-Паулу Галт тэрэг (Сао Пауло CPTM, CPTM Сао Пауло - Line 10 - Оюу, CPTM Сао Пауло - Шугам 11 - Шүр, CPTM Сао Пауло - Шугам 12 - Индранил, CPTM Сао Пауло - Line 13 - Jade ...)


Газрын зураг, Сан-Паулу - Галт тэрэг