Өндөр хурдны галт тэрэг Сан-Пауло газрын зураг
Зураг өндөр хурдны галт тэрэг Сан-Пауло