Шим мандлын нөөц газрын ногоон хэрэм нь Сао Пауло газрын зураг
Зураг шим мандлын нөөц газрын ногоон хэрэм нь Сао Пауло