Сан Пауло Танхим - цэнгэлдэх хүрээлэн газрын зураг


Сан Пауло харуулах өрөө, цэнгэлдэх газрын зураг. Бүх зураг, Сан-Паулу Танхим - цэнгэлдэх хүрээлэн (Allianz Parque, Allianz Parque - Бага bleachers, Allianz Parque Түвшний 1, Allianz Parque Түвшний 2, Allianz Parque Түвшний 3 ...)


Газрын зураг, Сан-Паулу - Танхим - цэнгэлдэх хүрээлэн