Сан-Паулу Хотын газрын зураг


Сан-Паулу хотын газрын зураг. Бүх зураг, Сан-Паулу Хотын (хуучин Сао Пауло - 1913, хуучин Сао Пауло - 1916, хуучин Сао Пауло - 1943, түүхэн төв нь Сан-Пауло, Сао Пауло хотын төвд ...)


Газрын зураг, Сан-Паулу Хотын